Partners

De bij Maatschappelijk Vastgoed aangesloten partners zijn allen gespecialiseerd in monumentale panden zoals rijksmonumenten en gemeentelijk monumenten als mede zondere objecten waaronder ziekenhuizen, postkantoren, schoolgebouwen en ander onroerendgoed met een maatschappelijk bestemming.