Maatschappelijkvastgoed.nl

Maatschappelijk Vastgoed is een landelijk platform om vraag en aanbod bij elkaar te brengen van onroerend goed met een maatschappelijke bestemming zoals: scholen, ziekenhuizen, postkantoren, buurthuizen, theaterlocaties, recreatie (sportlokalen, jachthavens etc.), brandweerkazernes en ander bijzonder onroerend goed. Maatschappelijk Vastgoed beschikt over een groot bestand van aanvragen van maatschappelijke organisaties die opzoek zijn naar een nieuwe huisvesting. Maatschappelijk Vastgoed kan als adviseur optreden bij de verkoop van een object en een coördinerende rol spelen tussen overheden en eigenaren. De database bevat tevens aanvragen van gebruikers die opzoek zijn naar andere functies; hotel, musea, fitness, studentenhuisvesting, uitvaartcentra, locaties voor seminars, etc.

De organisatie is landelijk verbonden aan 50 partners die hun specialisme hebben op het gebied van de invulling van maatschappelijk vastgoed, inzake subsidies, fiscaliteit zoals B.T.W. besparing, programma’s van eisen in relatie tot de m2’ers, om zo tot een beter en efficiënter gebruik te komen. Hiermee kan men het rendement van maatschappelijk vastgoed verhogen. Het platform beschikt over uitgebreide expertise, in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk.

Maatschappelijk Vastgoed is in 1998 opgericht en sindsdien actief in de zorg, onderwijs, recreatie en cultuur. Op de website www.maatschappelijkvastgoed.nl kunnen maatschappelijke organisaties en vastgoedadviseurs een pand plaatsen.

 

Heiloo_cornelius_vooraanzicht